News & Events

News & Events / MPCT Sports Academy: First ever Inter-College Competition is a huge success!

MPCT Sports Academy: First ever Inter-College Competition is a huge success!

On Wednesday 5th September 2018, the MPCT Sports Academy launched its first Inter-Centre Competition. The event was aimed at providing an opportunity for students to take part in a purposeful sports competition, develop sportsmanship and continue to develop relationships between centres. The event also allowed outside agencies and partners to officially visit the Cardiff Sports Academies new premises at Channel View Leisure Centre.

Prior to this event, the students were set a challenge to raise funds which would go towards travel arrangements from Rhondda to Cardiff and providing lunch on the day for all participants. The fund raising was a success, and after all costs were covered, enough was collected to make a significant contribution towards the MLT charity.

During the morning, the students took part in an inclusive sport called End Zone, (a hybrid game of American Football and touch rugby) aimed to develop agility, balance and co-ordination. Each centre provided 3 teams and competed in a league tournament. The games were fast and competitive, with great examples of team work, leadership and skill involved. The eventual winning team from the Rhondda centre consisted of Jac Harvey, Dafydd Harvey, Rhys Griffiths, Dawson Cotter, Liam Robinson and Chloe Facey who remained unbeaten in the all games.

In the afternoon, Rhondda and Cardiff played against each other in an 11 aside football match. The 1st half was evenly contested and at half time the score was 1-1, goals coming from Kieran Elliott for Cardiff and Jordan Thomas for Rhondda. In the 2nd half Rhondda started to pull away in the contest, with Jordan Thomas completing his hat trick, Jake Baldwin scoring and a phenomenal finish from Dawson Cotter from outside the penalty area, adding the goals to make it 5-1 to Rhondda. Noteworthy mentions are to be made to both centres captains Liam Hughes and Kieran Elliott for showing fantastic leadership through the game and Cardiff goalkeeper who kept her side in the contest in the first half with some impressive saves.

The day was an overall success and the aims of the day were met. All students enjoyed the sports and are keenly awaiting the next competition, which will take place in the Rhondda before Christmas 2018.

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more