News & Events

News & Events / Our Girl: MPCT Learner Takes TV Inspiration for Army Career

Our Girl: MPCT Learner Takes TV Inspiration for Army Career

MPCT Catterick learner, Debra Bell, is preparing to follow in the footsteps of BBC’s “Our Girl” and become a frontline army medic. Debra has had her sights set on joining the Army from a young age, originally as a System Communication Engineer. However, due to inspiration from the Military’s role during the Covid-19 pandemic, she now intends to join the medical corps.

In September, Debra will embark on a 14-week basic Army training, followed by 22 weeks at the Royal Army Medical School, at DMS Whittington.

Like Michelle Keegan’s character Georgie Lane in the BBC One show, Debra wants to save lives on the frontline across the World – and she is now in training to ensure she is at peak fitness and form when the time comes as, along with intense physical training, she is developing her leadership skills in the role of College Ambassador.

“This has been the perfect course for me,” said Debra, “because it’s given me the best possible preparation for a military career.

“I always knew I didn’t want to go to university, get a job, get married and settle down. I want to travel the world and I want to help people – to save their lives if I can – and I can’t wait to join up in the autumn.

Former Sandhurst instructor, Lawrence Corbett, said Debra embodies the focussed, results-driven approach instilled by her training team.

“A can-do attitude is embedded in us, as former military personnel ourselves and in our role training our young learners,” he said.

“Not all our students progress to military careers by any means, but Miss Bell has had her sights set on the Army for a long time.

“She knows what she wants and we have helped her get to the point where she can have it. She will be an asset to the armed forces and we are all very proud of her.”

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more