CWESTIYNAU CYFFREDIN
EDRYCHWCH NAWR
MEMORANDWM CYD-DDEALLTWRIAETH
DARLLENWCH FWY

Ers ei sefydlu yn 1999, mae’r Coleg Paratoi Ysgogol ar gyfer Hyfforddiant (MPCT) wedi bod yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc drwy hyfforddiant ac addysg. Mae’r MPCT yn ddarparwr hyfforddiant ffyniannus a nodedig sydd wedi cael gradd ragorol ym mhob maes gan Ofsted ac, yn fwyaf diweddar, wedi cael ei enwi’n Ddarparwr Hyfforddiant y Flwyddyn gan TES yn 2017. Mae gan MPCT bedair darpariaeth wahanol.

Newyddion Diweddaraf

21st May 2019

Yn ystod yr wythnosau cyn y Gwobrau Cyn-filwyr Cymru ar ddiwedd mis Mehefin, treuliodd ein dau Staff a enwebwyd, ynghyd â’n Rheolwr Gyfarwyddwr Huw Lewis MBE, y diwrnod yng Nghaerdydd ddydd Llun yn ffilmio ar gyfer hyrwyddo’r digwyddiad. Gwyliwch y fideo isod i weld faint mae’n ei olygu i Steve Tallis a Phil Jones gael...

5th February 2019

  Mae Lisa Price, tiwtor sgiliau yn ein Coleg De Cymru, yn gadael MPCT ar ôl 7 mlynedd o waith caled ac ymroddiad gwych. Dywedodd Lisa Gill, Pennaeth Sgiliau Cymru; Yn ystod ei saith mlynedd a hanner, mae Lisa wedi cyfrannu’n gadarnhaol at baratoi pobl ifanc am eu gyrfaoedd yn y dyfodol, gan adeiladu eu...

CYSYLLTWCH Â NI